Algemene voorwaarden

Postadres: Koningin Máximastraat 14, 8019ZJ ZWOLLE
Website: www.leavesofmemory.nl
E-mail: info@leavesofmemory.nl
KvK nummer: 84745703
BTW nummer: NL004010160B05
IBAN: NL69KNAB0413749835

De producten van Leaves of Memory zijn van hoge kwaliteit. Leaves of Memory stelt een goede relatie met klanten op prijs. Daarom zijn er duidelijke afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met Leaves of Memory.

De overeenkomst
• Bij het winkelen op de website www.leavesofmemory.nl kan de consument artikelen uit de collectie bestellen. Hierdoor ontstaat een wettelijk bindende overeenkomst volgens het principe “kopen of afstand”. Alle gegevens die Leaves of Memory nodig heeft om de bestelling te verifiëren en verwerken, dient de consument volledig en naar waarheid in te vullen.
• Voordat de overeenkomst of afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
• Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
• Leaves of Memory kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Leaves of Memory op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
• Leaves of Memory zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het e-mailadres van Leaves of Memory waar de consument met klachten terecht kan: info@leavesofmemory.nl
– de in de algemene voorwaarden opgenomen bedrijfsgegevens, tenzij Leaves of Memory deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Het aanbod
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod van Leaves of Memory bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Leaves of Memory gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Leaves of Memory niet.

Prijzen
• Alle prijzen op www.leavesofmemory.nl staan in Euro’s vermeldt en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De consument betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website www.leavesofmemory.nl is vermeld. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
• Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Leaves of Memory bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. De consument kan geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
• Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen niet worden besteld. Indien deze wel besteld kunnen worden staat hierbij aangegeven per wanneer het product weer leverbaar is.
• De verzendkosten bedragen €4,95 voor brievenbuspost en €6,95 voor pakketpost (binnen Nederland). De verzendkosten voor Belgie zijn €10,95. Dit wordt automatisch berekend in de webshop. Alle bestellingen worden met PostNL verzonden.
• Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Leaves of Memory niet.


Bestellingen en Leveringen

• Na het plaatsen van de order ontvangt de consument automatisch een bevestigingsmail.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Leaves of Memory kenbaar heeft gemaakt.
• Zodra de bestelling afgerond is wordt deze met PostNL verzonden. De status van de bestelling wordt gewijzigd in ‘Verzonden’. Hier ontvangt de consument automatisch bericht van. Leaves of Memory hanteert een verzendtijd van 2-4 werkdagen.
• Leaves of Memory streeft ernaar bestellingen binnen 2-4 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
• Rond drukke (feest)dagen zoals Kerstmis, Moederdag en Vaderdag kan de levertijd oplopen. Leaves of Memory is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL. Alle pakketten worden met zorg verpakt. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Leaves of Memory niet aansprakelijk.
• Leaves of Memory is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
• Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Leaves of Memory contact opnemen met de consument om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of de overeenkomst op verzoek van de consument te ontbinden.

Betaling(smogelijkheden)
• De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en de consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• De consument dient de bestelling vooruit te betalen. Hierbij kan worden gekozen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces op de website www.leavesofmemory.nl worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk.

Klachten & Retourneren
• Leaves of Memory beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
• Leaves of Memory doet er alles aan om de consument een perfect product te leveren. Leaves of Memory raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om Leaves of Memory daar via info@leavesofmemory.nl van op de hoogte te stellen. Leaves of Memory zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de consument zo goed mogelijk op te lossen.
• De bij Leaves of Memory ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Leaves of Memory binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Leidt het contact met Leaves of Memory niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
• Voordat de consument artikelen terugzendt, dient de consument altijd hierover per e-mail contact op te nemen met Leaves of Memory. Om een retour aan te vragen stuurt de consument een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar info@leavesofmemory.nl. Leaves of Memory adviseert geen artikelen retour te sturen zolang er geen bevestiging en retourlabel is ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Leaves of Memory worden niet geaccepteerd.
• De consument heeft het recht de door Leaves of Memory geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de consument zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of diegene het product wenst te behouden.
• Het moment van de bedenktijd gaat in zodra je de producten geleverd hebt gekregen.
• De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor de rekening van de consument.
• De artikelen kunnen binnen de zichttermijn van 14 dagen worden geretourneerd (tenzij het een gepersonaliseerd artikel is) in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. De consument is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
• Indien de producten ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, zal Leaves of Memory het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op de rekening van de consument terugstorten. Indien de gehele bestelling correct wordt geretourneerd worden ook de verzendkosten teruggestort.

Garantie
• De door Leaves of Memory aangeboden producten doen datgene wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Aansprakelijkheid
• Leaves of Memory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Leaves of Memory.
• De aansprakelijkheid van Leaves of Memory is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Privacy
• Leaves of Memory respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consumenten verstrekken vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
• De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

Auteursrecht & copyright
• Het auteursrecht van de foto’s die op de website van Leaves of Memory staan is van Veronique Amerika-Mepschen. Er mogen dan ook geen foto’s, zonder toestemming van Veronique Amerika-Mepschen, van de website gehaald of gebruikt worden.

Toepasselijk recht
• Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Ontvang een gratis stickervel bij je eerste bestelling

Je schrijft je hiermee in voor de nieuwsbrief. Uitschrijven is altijd mogelijk.